zamówienia: 884 85 85 85
Wysyłka już w 24h od 9zł
Strona główna Dofinansowanie projektu: Program operacyjny inteli

Bony na innowacje dla MŚP

Program

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.
NR UMOWY: POIR.02.03.02-20-0015/15-00

Projekt

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Usługa wsparcia strategii zarządzania i optymalizacji procesów zakupu-magazynowania-dystrybucji surowców w ramach sieci zakładów produkcji lodów w oparciu o moduł analizy danych sezonowych i pogodowych.

Cele projektu

Celem projektu jest zmiana procesu w zakresie zaopatrzenia kontrahentów w asortyment do produkcji lodów poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi doradczej wykorzystującej opracowany w ramach projektu system informatyczny.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

  • implementowanie standardów dostawy just in time;
  • lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klienta;
  • racjonalizowanie polityki zakupowej;
  • optymalizowanie powierzchni magazynowej obniżenie kosztów funkcjonowania;

 

Wartość projektu

492 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich

320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)