zamówienia: 884 85 85 85
Wysyłka już w 24h od 9zł
Strona główna Gwarancja i zwroty

REKLAMACJE

 

  1. Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Protokół szkody sporządzony w trakcie dostawy w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dalszego wszczęcia procedury reklamacyjnej.
  2. Sklep daje gwarancję, na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin ważności oraz atesty jakościowe).
  3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
  5. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  6. Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony lub naprawiony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.
  7. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: ul. Ciołkowskiego 90, 15-545 Białystok. Reklamacje można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@lodziarz.pl. W zgłoszeniu należy określić, kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega wada.